طرح یاری کمک هزینه معالجه کودک قطع نخاع زنجانی

هدف این طرح حمایت از کودک قطع نخاع مادر زادی است که در منطقه محروم شهر زنجان ساکن بوده و سرپرست وی فاقد شغل و درآمد مناسب می باشد به طوریکه این خانواده در تامین حداقل هزبنه های معاش زندگی با مشکلات جدی مواجه است.متاسفانه مدد جوی مذکود دچار زخم بستر و عفونت شدید شده است که به ناچار در ماه گذشته در بیمارستان بستری و مورد جراحی واقع شده است.باتوجه به پیگیریهای صورت گرفته، هزینه بستری بیمارستان و جراحی رایگان صورت گرفته است اما این خانواده با پرداخت هزبنه های مربوط به تعویض پانسمان در طول این مدت با مشکل مواجه بوده است و این در حالیست که که جهت ادامه معالجه باید تعویض هفتگی پانسمان همچنان ادامه پیدا کند. مدد جوی مورد نظر به همراه مادر خود زندگی می کند و ایشان فاقد شغل و درآمد است و این خانواده حتی در تامین معاش روزمره با مشکل مواجه است پرداخت هزینه های مربوط به بیماری مد جوی مذکور خارج از توان خانواده است. لذا با توجه به اینکه کودک مورد نظر از نظر میزران هوش و تستعداد بسیار توانمند بوده و به همین لحاظ در حال حاضرجهت تامین پوشینه بهداشتی و کمک هزینه تحصیلی تحت حمایت همراهان بدون مرز می باشد، امید است که با حمایت از ایشان تا بهبودی کامل به زودی به جریان عادی زندگی بازگردد و ببتواند به تحصیل ادامه دهد.در حال حاضردر ادامه معالجه جهت خارج کردن عفونت از زخم ایجاد شده در بدن مدد جو ، ساکشن کار گذاشته شده است که نیاز به تعویض پانسمان هفتگی در طول ماه آینده دارد و هزینه های هر بارحدود 250 هزار تومان می باشد که جمعا به مبلغ 1000000تومان می باشد.

برای مطالعه بیشتر لطفا به صفحه این طرح مراجعه کنید.

اشتراک‌گذاری این مطلب

اشتراک خبرنامه​

با اشتراک خبرنامه، از اخبار طرح‌ها و کمپین‌ها، فصلنامه، و گزارشات مالی و سالیانه انجمن با خبر شوید.​​​​

پیمایش به بالا