نام طرحشماره تراکنشتاریخ تراکنشنام و نام خانوادگیپست الکترونیکیشماره تلفن همراهمبلغ پرداخت شده
کمپین عیدانه ۱۴۰۰590221072021-03-17Shagayegh Jahanbakhsh3,000,000 ریال
کمپین عیدانه ۱۴۰۰591557932021-03-15Mohammadmehdi Abrari30,000,000 ریال
کمپین عیدانه ۱۴۰۰593065872021-03-15Forough Pourmand7,000,000 ریال
کمپین عیدانه ۱۴۰۰593531092021-03-14Forough Pourmand3,000,000 ریال
کمپین عیدانه ۱۴۰۰597998442021-03-12Akram Feizollahi5,000,000 ریال
کمپین عیدانه ۱۴۰۰592635172021-03-12Ali Movahhed10,000,000 ریال
کمپین عیدانه ۱۴۰۰590184372021-03-10Tohid Ali Ashrafi15,000,000 ریال
کمپین عیدانه ۱۴۰۰596393642021-03-10Fatemeh Fallahpour1,400,000 ریال
کمپین عیدانه ۱۴۰۰27469852021-03-03Hamed Mastani15,000,000 ریال
کمپین عیدانه ۱۴۰۰591517832021-02-27Masoud Kalhor3,500,000 ریال
کمپین عیدانه ۱۴۰۰590369402021-02-27Niloofar Karami2,000,000 ریال
نام طرحشماره تراکنشتاریخ تراکنشنام و نام خانوادگیپست الکترونیکیشماره تلفن همراهمبلغ پرداخت شده
به بالای صفحه بردن