فرم همیاری مالی آنلاین

روش‌های پرداخت همیاری مالی

انجمن همراهان بدون مرز جهت سهولت واریز همیاری‌های مالی بی‌دریغ شما خیرین گرامی، از درگاه‌های پرداخت متنوعی استفاده می‌کند. شما عزیزان می‌توانید، بسته به نوع پرداخت (ارزی یا ریالی)، درگاه‌ مورد نظر خود را در فرم همیاری انتخاب کنید.

اپل‌پی
گوگل‌پی
پی‌پال
کارت بانکی
انتقال بانکی
انتقال SEPA
انتقال BECS

نوع یاری‌رسانی مالی به انجمن

موردی

ارزی و ریالی
شما خیر گرامی می‌توانید به صورت موردی مبلغ مورد نظر خودتان را از طریق درگاه پرداخت انتخاب شده در فرم به حساب‌ ارزی یا ریالی انجمن واریز نمائید. کمک‌های موردی شما در طرح‌های جاری و آتی انجمن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. لطفا توجه فرمایید که در فرم ارزی حالت Recurring باید غیرفعال گردد.

منظم

فقط ارزی
با انتخاب گزینه Recurring در فرم همیاری مالی آنلاین (ارزی)، مبلغ مورد نظر شما به صورت منظم از طریق درگاه پرداخت انتخاب شده در فرم به حساب ارزی انجمن واریز می‌گردد. همیاری‌های مالی منظم به انجمن این قابلیت را می‌دهد که طرح‌های منظم و مستمر تعریف کرده و میزان همیاری خود به خانواده‌های کم‌برخوردار را افزایش دهد. لطفا توجه فرمایید که ثبت همیاری مالی منظم به صورت ریالی امکان‌پذیر نیست.

افزایش میزان اعتماد خیرین به انجمن در گذر زمان

روش‌های پرداخت همیاری مالی

انجمن همراهان بدون مرز جهت سهولت واریز همیاری‌های مالی بی‌دریغ شما خیرین گرامی، از درگاه‌های پرداخت متنوعی استفاده می‌کند. شما عزیزان می‌توانید، بسته به نوع پرداخت (ارزی یا ریالی)، درگاه‌ها مورد نظر خود را در فرم همیاری انتخاب کنید.

اپل‌پی
گوگل‌پی
پی‌پال
کارت بانکی
انتقال بانکی
انتقال SEPA
انتقال BECS

نوع یاری‌رسانی مالی به انجمن

موردی

ارزی و ریالی
شما خیر گرامی می‌توانید به صورت موردی مبلغ مورد نظر خودتان را از طریق درگاه پرداخت انتخاب شده در فرم به حساب‌ ارزی یا ریالی انجمن واریز نمائید. کمک‌های موردی شما در طرح‌های جاری و آتی انجمن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. لطفا توجه فرمایید که در فرم ارزی حالت Recurring باید غیرفعال گردد.

منظم

فقط ارزی
با انتخاب گزینه Recurring در فرم همیاری مالی آنلاین (ارزی)، مبلغ مورد نظر شما به صورت منظم از طریق درگاه پرداخت انتخاب شده در فرم به حساب ارزی انجمن واریز می‌گردد. همیاری‌های مالی منظم به انجمن این قابلیت را می‌دهد که طرح‌های منظم و مستمر تعریف کرده و میزان همیاری خود به خانواده‌های کم‌برخوردار را افزایش دهد. لطفا توجه فرمایید که ثبت همیاری مالی منظم به صورت ریالی امکان‌پذیر نیست.

افزایش میزان اعتماد خیرین به انجمن در گذر زمان

به بالای صفحه بردن

ثبت‌نام خبرنامه انجمن همراهان بدون مرز

(دریافت آخرین اخبار طرح‌های اجرایی، گزارشات عملکرد مالی، فصلنامه، …)