انجمن در نگاه کلی

کارگروه‌ها و وظایف

بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در انجمن، مجمع عمومی است که شامل اعضای انجمن (هر خیری که حداقل یک بار در سال انجمن را همیاری مالی کرده باشد) است. شرکت در مجمع عمومی و رای‌گیری سالیانه از حقوق اعضا است. هیئت رئیسه انجمن توسط انتخابات در مجمع عمومی سالیانه که به صورت مجازی برگزار می‌شود، انتخاب می‌شوند. هیئت رئیسه متشکل از دبیر کارگروه‌های انجمن است که هر کدام از این کارگروه‌ها وظایف مشخص و تفکیک شده‌ای دارند.

کارگروه تشکیلات

 • عضوگیری
 • افزایش درآمد ماهیانه انجمن
 • برگزاری کمپین‌های تبلیغاتی
 • همکاری با دیگر انجمن‌های خیریه
 • تبلیغات در راستای اجرای پروژه‌های تصویب شده‌ی انجمن
 • مدیریت فضای مجازی (از طریق زیرکارگروه تولید محتوا)

کارگروه مالی

 • جمع‌آوری کمک‌های دریافتی انجمن
 • انتقال مبالغ ارزی به ایران از مبادی قانونی
 • حسابرسی دقیق مالی
 • انتشار گزارش‌های منظم مالی

کارگروه اجرایی

 • شناسایی، بررسی، تدوین و تصویب طرح‌های دریافتی توسط رابطین انجمن 
 • اجرا، نظارت و تجمیع گزارشات طرح‌های مصوب
 • تعامل و همکاری با انجمن های خیریه فعال جهت هم افزایی و پوشش‌دهی بیشتر

روابط عمومی

 • هماهنگی همکاری همراهان بدون مرز با دیگر موسسات خیریه خارج از کشور زیرنظر سرپرست
 • رسیدگی به سوالات خیرین و اعضای علاقمند به همکاری اجرایی از طریق ایمیل و شبکه‌های اجتماعی
 • رسیدگی به نیازهای ارتباطی داخلی انجمن

بازرس

 • نماینده‌ مجمع عمومی با استقلال کامل از هیئت رئیسه
 • نظارت کامل بر تمامی طرح‌های مصوب و تصمیمات هیئت رئیسه
 • رسیدگی به شکایات مطرح‌شده از سوی اعضا
 • دسترسی کامل به تمام اسناد مالی و حساب‌رسی انجمن
 • بررسی تمامی تخلفات از اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی

سرپرست

 • ایجاد هماهنگی بین کارگروه‌های انجمن
 • تلاش برای فعال کردن تمامی کارگروه‌ها به صورت سیستماتیک با همکاری دبیر کارگروه‌ها
 • تلاش برای افزایش درآمدهای انجمن با همکاری دبیرهای تشکیلات و مالی
 • ایجاد ارتباط با دیگر انجمن‌های خیریه در خارج و داخل ایران با همکاری دبیرهای ایران و تشکیلات
 • نظارت بر اجرای پروژه‌ها و جهت‌گیری انجمن و تطبیق آن با اهداف تعیین شده در اساسنامه
پیمایش به بالا