گزارشات عملکرد آماری​

در بخش آماری به ارائه گزارش آماری جامع و دقیق از عملکرد انجمن در طول سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف فعالیت در استان‌های کشور به لحاظ کمی و کیفی پرداخته می‌شود.
اطلاعات بیشتر

گزارشات عملکرد سالیانه​

در گزارش جامع سالیانه اطلاعات دقیق در مورد طرح‌های اجرا شده، اهداف و جهت‌گیری انجمن در آن سال، درآمد‌ها و هزینه‌ها و همچنین ساختار کادر اجرایی انجمن برای خیرین ارسال می‌شود.
اطلاعات بیشتر

گزارشات مالی

یکی از حساس‌ترین بخش‌های هر انجمن خیریه‌ای، بخش مالی آن انجمن است. برای خیرین همیشه مهم‌ترین قسمت همیاری مالی، اطمینان از رسیدن مبلغ پرداختی به دست نیازمند هست.
اطلاعات بیشتر

فصلنامه

فصلنامه انجمن با هدف آگاهی‌رسانی به اعضا و مخاطبین از فعالیت‌های انجمن، طرح‌های در حال اجرا، برنامه‌های آتی، و گزارش مالی هر فصل انجمن منتشر می‌شود.
اطلاعات بیشتر
به بالای صفحه بردن