عملکرد اجتماعی​
در این بخش به ارائه گزارش آماری جامع و دقیق به لحاظ کمی و کیفی از عملکرد اجتماعی انجمن در طول سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف فعالیت و جذب همیاران مالی از سراسر دنیا پرداخته می‌شود.
اطلاعات بیشتر
عملکرد سالیانه​
در گزارش جامع سالیانه اطلاعات دقیق در مورد طرح‌های اجرا شده، اهداف و جهت‌گیری انجمن در آن سال، درآمد‌ها و هزینه‌ها و همچنین ساختار کادر اجرایی انجمن برای خیرین ارسال می‌شود.
اطلاعات بیشتر
عملکرد مالی
یکی از حساس‌ترین بخش‌های هر انجمن خیریه‌ای، بخش مالی آن انجمن است. برای خیرین همیشه مهم‌ترین قسمت همیاری مالی، اطمینان از رسیدن مبلغ پرداختی به دست نیازمند هست.
اطلاعات بیشتر
فصلنامه
فصلنامه‌های انجمن با هدف آگاهی‌رسانی به همیاران مالی و مخاطبین از فعالیت‌های انجمن، طرح‌های در حال اجرا، کمپین‌ها و برنامه‌های آتی، و گزارشات مالی، در هر فصل منتشر می‌شود.
اطلاعات بیشتر
پیمایش به بالا