عملکرد مالی انجمن

(تمامی نمودارها روزانه به صورت خودکار به‌روزرسانی می‌شوند.)

مقایسه درآمد، پرداخت و هزینه هر ماه میلادی اخرین سال مالی

این نمودار به صورت کلی در‌آمد، هزینه‌های اجرای طرح‌ها و پرداختی‌ها به طرح‌های اجرایی انجمن را برای سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که هر سال، به دلیل برگزاری کمپین‌ عیدانه در ماه‌های فوریه و مارس و کمپین مهرانه در ماه‌های آگوست و سپتامبر، درآمد انجمن از محل همیاری‌های مالی خیرین سراسر دنیا بیشتر از دیگر ماه‌ها است.

مقایسه مجموع درآمد و پرداخت و هزینه

این نمودار به صورت کلی در‌آمد، هزینه‌های اجرای طرح‌ها و پرداختی‌ها به طرح‌های اجرایی انجمن برای هر سال را از بدو شروع به فعالیت انجمن تا به اکنون نشان می‌دهد.

به بالای صفحه بردن