به‌روزرسانی‌ شده: 16 بهمن ۱۳۹۹

اساسنامه انجمن همراهان بدون مرز

١-معرفی‌: این گروه تحت نام انجمن همراهان بدون مرز در سال ۲۰۱۶ پایه‌گذاری شد و در سال ۲۰۱۹ در کشور دانمارک به شماره کد اقتصادی ۴۱۴۸۴۵۲۷ ثبت گردید. 

٢- اهداف انجمن

انجمن با هدف کاهش فقر و پیشبرد رفاه اجتماعی به عنوان یک موسسه خیریه تاسیس شده است. فعالیت‌های انجمن غالبا در ایران انجام می‌شوند اما منحصر به کشور ایران  نیستند. این فعالیت‌ها عبارتند از:

 • کمک‌های مالی مستقیم و غیرمستقیم به افراد نیازمند
 • کمک‌های مالی به منظور بهبود وضعیت آموزشی کودکان کم‌برخوردار
 • جمع آوری کمک‌های مالی برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای بزرگسالان در مناطق روستایی
 • جمع‌آوری کمک‌های مالی برای ایجاد و یا تجدید زیر ساخت‌های آموزشی (همچون مدرسه و کتابخانه)

٣- وظایف

اعضای کادر اجرایی این انجمن در کشورهای مختلف جهان ساکن هستند. بنابراین، وظایف انجمن به‌طور مجازی از طریق رسانه‌های اجتماعی انجمن مدیریت می شود. پروژه‌های انجمن در کارگروه “شاخه ایران” تعریف شده و در صورت تصویب پروژه، بودجه مورد نیاز به آن تخصیص داده می‌شود. دبیر کارگروه “شاخه ایران” موظف است پروژه را پیگیری کند و در صورت نیاز روند پیشرفت را به هیئت رئیسه گزارش دهد. گزارش سالانه مربوط به کل پروژه‌ها (تایید شده) توسط هیئت رئیسه به اعضای انجمن ارائه داده می‌شود.

۴- عضویت

هر شخص حقیقی که بطور منظم و یا موردی به انجمن کمک مالی نماید، عضو انجمن تلقی می‌شود.پایان عضویت: عضویت در موارد زیر منقضی می‌شود

 • درگذشت عضو
 • استعفای عضو از ادامه‌ همکاری با انجمن (در صورتی که عضو در یکی از کارگروه‌های انجمن مشغول به همکاری باشد)
 • انحلال انجمن
 • لغو عضویت (به معنای عدم ادامه همیاری مالی، در صورتی که عضو انجمن را در سال مالی حاضر به صورت موردی یا منظم همیاری مالی کرده بود)
 • عدم همکاری منظم عضو (در صورتی که عضو در یکی از کارگروه‌های انجمن مشغول به همکاری باشد)

تبصره ١: چنانچه شخص در راستای نقض اساسنامه، منافع انجمن، مصوبات و الزامات کارگروه‌های انجمن اقدام نماید، می‌تواند با تصویب هیئت رئیسه لغو عضویت شود.

تبصره ٢: مجمع عمومی می‌تواند نظری مخالف تصمیم هیئت رئیسه  در مورد لغو عضویت شخص  را طی مدت یک ماه اعمال کند.

۵- ساختار :

ساختار انجمن شامل مجمع عمومی، هیئت رئیسه و کارگروه‌های اجرایی می‌باشد. کارگروه‌های اجرایی انجمن در بند ٧ تعریف شده‌اند. 

۶- مجمع عمومی

۶.١- جلسه مجمع عمومی هر سال یک‌بار توسط هیئت رئیسه برگزار می‌شود که هدف اصلی آن انتخابات اعضای هیئت رئیسه جدید است. زمان این نشست در فوریه هر سال میلادی است.

۶.٢- سرپرست انجمن موظف است چهار هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی دعوتنامه و دستور جلسه را از طریق ایمیل به اعضا ارسال نماید. سرپرست انجمن رئيس جلسه خواهد بود.

۶.٣- مجمع عمومی در موارد زیر تصمیم‌گیری می‌نماید :

 • اصلاحات اساسنامه
 • انتخابات هیئت رئیسه جدید و مقدمات انتقال مسئولیت از هیئت رئیسه پیشین به جدید
 • بررسی درخواست تجدید نظر عضوی که توسط هیئت رئیسه لغو عضویت شده است.
 • بررسی حذف شدن یک عضو
 • انحلال انجمن

۴.۶- در برگزاری جلسات مجمع عمومی حد نصابی از نظر تعداد اعضای حاضر وجود ندارد. هر عضو فقط یک رای دارد. حق رای قابل انتقال به غیر نیست

۵.۶- مصوبات در جلسه مجمع با اکثریت آرا تصویب می‌شود.

تبصره ١- مصوبات برای اصلاح اساسنامه به اکثریت ¾ آرای اعضای حاضر نیاز دارد

۶.۶- برای مجمع عمومی باید صورتجلسه نهایی تهیه و توسط سرپرست و منشی جلسه امضا شود.

۶.٧- هیئت رئیسه موظف است مصوبات جلسه مجمع عمومی را، در صورتی که مغایر با اساسنامه نباشد، اجرا نماید. هیات رئیسه موظف است اصلاحات در اساسنامه که بنا به دلایل قانونی توسط مقامات نظارتی، قضایی یا مالی درخواست شود را بصورت تمام و کمال اجرا کند. این اصلاحات باید ظرف مدت یک‌ ماه به اطلاع کلیه اعضای انجمن برسد.

۶.٨- جلسات مجمع عمومی نباید به‌صورت علنی برگزار گردد و منحصرا برای اعضای انجمن برگزار شود. 

۶.٩- اعضایی دارای حق شرکت در انتخابات هستند که در طول سال قبل از انتخابات به صورت موردی یا منظم به انجمن کمک مالی کرده باشند

۶.١٠- مجمع عمومی فوق العاده

۱.۱۰.۶- با درخواست هیئت رئیسه و یا درخواست ٢۵% از اعضای انجمن مجمع عمومی فوق‌العاده با ذکر هدف و دلیل تشکیل خواهد شد.

۲.۱۰.۶- سرپرست موظف است تا سه هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده دعوتنامه و دستور جلسه را برای اعضا ارسال نماید. سرپرست انجمن رئیس جلسه خواهد بود.

۳.۱۰.۶- دیگر قوانین مربوط به مجمع عمومی فوق‌العاده ذیل بندهای ٧.۴ تا ٧.٩ لازم الاجرا است.

٧. هیئت رئیسه

۱.۷- این هیئت شامل اعضای زير است :

 • سرپرست
 • دبیر کارگروه مالی
 • دبیر کارگروه تشکیلات
 • دبیر کارگروه شاخه ایران
 • دبیر روابط عمومی
 • بازرس انجمن

۲.۷- برای نامزدی سرپرستی انجمن، نامزدها باید حداقل در دو سال پیش از انتخابات از اعضای فعال حداقل یکی از کارگروه‌ها باشند.

۳.۷- برای نامزدی دبیری کارگروه‌ها، نامزدها باید حداقل یک سال پیش از انتخابات در کارگروه مربوطه عضو فعال باشند.

تبصره ١- در صورتی که نامزدی با خصوصیات فوق در دسترس نباشد، تنها با تایید هیئت رئیسه، نامزدی که فاقد شرایط ذکر شده باشد می‌تواند کاندیدای انتخابات شود.

٨- کارگروه‌های اجرایی انجمن

۱.۸- کارگروه‌های اجرایی انجمن عبارتند از :

 • کارگروه حسابرسی و مالی
 • کارگروه تشکیلات
 • کارگروه شاخه ایران
 • روابط عمومی
 • بازرسی

تبصره ١- کارگروه‌های جدید (به استثنا زیرشاخه‌های جدید برای کارگروه‌های موجود) برای انجمن تنها با مصوبه مجمع عمومی تشکیل خواهد شد. 

۲.۸- مصوبات کارگروه‌های اجرایی انجمن باید توسط دبیر و یا نایب دبیر آن کارگروه در قالب صورتجلسه نوشته و امضا شود.

۳.۸- هریک از اعضا می‌تواند در کارگروه‌های مختلف بند ٩.١ عضو شود. اعضا از طریق همکاری اجرایی در کارگروه‌ها یا کمک موردی یا منظم از اهداف انجمن حمایت می‌کنند.

۴.۸- هر شخصی که به صورت منظم یا موردی به انجمن کمک مالی می‌کند  می‌توانند به عنوان نامزد با شرایط طبق بند ۲.۷ و ۳.۷ و یا رای دهنده طبق بند ۶.٩ در انتخابات شرکت نمایند.

۵.۸- وظایف کارگروه‌ها

۱.۵.۸-سرپرست: وظیفه سرپرست برقراری بستری برای همکاری مناسب در بین کارگروه‌هاست و مدیریت فعالیت‌های انجمن براساس اهداف بند ٢ اساسنامه است.

۲.۵.۸-حسابرسی و مالی: این کارگروه مسئول جمع آوری کمک‌های دریافتی انجمن است و آن را به پروژه‌هایی که کارگروه شاخه ایران تصمیم بگیرد اختصاص می‌دهد 

۳.۵.۸- تشکیلات : این کارگروه موظف به تبلیغات، یافتن اعضای جدید و سازماندهی آنهاست.

۴.۵.۸-شاخه ایران : یافتن پروژه‌های مطابق با اهداف انجمن (بند ٢)، اجرای پروژه‌ها در ایران و ایجاد ارتباط با سایر نهادهای مردم نهاد در ایران وظیفه‌ کارگروه شاخه ایران است.

۵.۵.۸-روابط عمومی :

وظیفه این کارگروه عبارتست از:

 • مسئولیت ارتباطات انجمن با اعضا
 • مسئولیت ارتباط با سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه فعالیت انجمن در خارج از ایران
 • پاسخگویی به مخاطبان انجمن در شبکه‌های اجتماعی
 • مدیریت ایمیل رسمی (عمومی) انجمن
 • نظارت بر همکاری انجمن و سایر سازمان‌های مردم‌نهاد با همکاری سرپرست و دبیر کارگروه تشکیلات.

۶.۵.۸-بازرسی: وظیفه‌ی بازرس پیگیری هرگونه ابهام در انجمن و درخواست پاسخ دقیق از اعضای هیئت رئیسه است

تبصره ١- بازرس مستقل از اعضای هیئت رئیسه عمل می‌کند

تبصره ٢- اعضا می‌توانند هرگونه سوال مربوط به هر کار گروهی از انجمن را از بازرس بپرسند

۶.۸-حسابرسی و مالی: دبیر این کارگروه برای مدت 1 سال انتخاب می شود. او عضو هیئت رئیسه است. ممیز حسابداری حداقل یک بار در هر فصل (سه ماه) و قبل از هر جلسه عمومی عادی، حسابداری و مدیریت خزانه داری انجمن را بررسی می کند و این موضوع را به همه اعضا گزارش می دهد.این گزارش باید شامل موارد زیر باشد:

 ۱- اعلام فعالیت های مالی: در این گزارش باید تصویر صحیح و دقیق از وضعیت فعالیت های مالی انجمن ارائه شود. این گزارش یک اظهارنامه حسابداری است که شامل تمام درآمد و هزینه های انجام شده برای دوره گزارش می‌باشد. این گزارش، تجزیه و تحلیل درآمد و بودجه دریافتی و هزینه های تراکنش‌های مالی انجمن به منظور فعالیت های آن را، در اختیار اعضا قرار می دهد و تطابق تراکنش‌های  مالی انجمن را برای آن دوره نشان می دهد.

۲- ترازنامه‌ای که دارایی ها و بدهی‌ها را نشان می‌دهد.

۳- رسیدهای بانکی، گزارش حسابرس و یا گزارش مستقل بازرس

۴- گزارش حسابرسی انجمن، مهم‌ترین گزارش انجمن است و به طبع آن مولفه‌ای مهم برای جلب اعتماد اعضا نسبت به انجمن به شمار می‌آید.

۹- انحلال انجمن

۹.١- انحلال انجمن فقط در جلسه مجمع عمومی که به همین منظور تشکیل شده است، قابل انجام است.

۹.٢- تصویب نهایی انحلال انجمن، نیاز به رای حداقل هشتاد درصد اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی دارد. در صورتی که رای اکثریت برخلاف انحلال انجمن باشد، هیات رئیسه به منزله کمیته انحلال انجمن تلقی می‌شود.

۹.٣- در انحلال انجمن یا تصرف مالیاتی انجمن دارایی‌های انجمن پس از کسر بدهی‌های موجود، در اختیار یک شخص حقوقی زیر نظر قانون  یا ارگان دیگری که توسط هیئت رئیسه تعیین می‌شود، قرار خواهد گرفت.

۱.۳.۹- اموال انجمن پس از انحلال باید بطور انحصاری و مستقیما در اختیار موسسات غیرانتفاعی، خیریه و یا بشردوستانه که فعالیت آنها در چارچوب اهداف انجمن (بند ٢) فعالیت می‌کنند، قرار گیرد.

به بالای صفحه بردن