به‌روزرسانی‌شده در تاریخ: ۳۰ ژانویه ۲۰۲۲

 

 

اساسنامه انجمن همراهان بدون مرز

 

١-معرفی‌: انجمن همراهان بدون مرز در سال ۲۰۲۰ در کشور دانمارک به شماره کد اقتصادی ۴۱۴۸۴۵۲۷ ثبت گردید. 

٢- اهداف انجمن

انجمن با هدف کاهش فقر و پیشبرد رفاه اجتماعی به عنوان یک انجمن خیریه تاسیس شده است. فعالیت‌های انجمن عبارتند از:

 • کمک‌های مالی مستقیم و غیرمستقیم به افراد کم برخوردار
 • کمک‌های مالی به منظور بهبود وضعیت آموزشی کودکان کم‌برخوردار
 •  جمع‌آوری کمک‌های مالی برای ساخت، بهسازی و تجهیز زیرساخت‌‏های آموزشی (همانند مدرسه و کتابخانه)
 • کمک‌های خاص در هنگام بروز بلایای طبیعی
 • جمع آوری کمک‌های مالی برای توانمند‏سازی از طریق آموزش و اشتغال‌‏زایی 
 • جمع آوری کمک‌های مالی به منظور اجرای پروژه هایی در حوزه بهداشت جمعی و فردی  

٣- وظایف

اعضای کادر اجرایی این انجمن در کشورهای مختلف جهان ساکن هستند. بنابراین، وظایف انجمن به‌طور مجازی از طریق رسانه‌های اجتماعی انجمن مدیریت می شود. پروژه‌های انجمن در کارگروه “اجرایی” تعریف شده و در صورت تصویب پروژه، بودجه مورد نیاز به آن تخصیص داده می‌شود. دبیر کارگروه “اجرایی” موظف است پروژه‌ها را پیگیری کرده و روند پیشرفت آن‌ها را به هیئت رئیسه گزارش دهد. گزارش سالانه مربوط به کل پروژه‌ها (اجرا  شده) توسط هیئت رئیسه به اعضای انجمن ارائه داده می‌شود.

۴- عضویت

هر شخص حقیقی یا ارگانی که بطور منظم و یا موردی انجمن را،  در طول یک سال مالی، همیاری مالی نماید، و یا آن شخص در یکی از کارگروه های انجمن مشغول به همکاری باشد و دبیر کارگروه فعالیت وی را تایید کند، عضو انجمن تلقی می‌شود. عضویت در موارد زیر منقضی می‌شود

 • درگذشت عضو (شخص حقیقی)
 • استعفا از ادامه همکاری یا عدم همکاری منظم  با انجمن  (در صورتی که عضو در یکی از کارگروه‌های انجمن مشغول به همکاری باشد)
 • عدم همیاری مالی در سال مالی حاضر (به صورت موردی یا منظم)
 • انحلال انجمن

تبصره ١: چنانچه شخص در راستای نقض اساسنامه، منافع انجمن، مصوبات و الزامات کارگروه‌های انجمن اقدام نماید، می‌تواند با تصویب هیئت رئیسه لغو عضویت شود.

تبصره ٢: مجمع عمومی می‌تواند نظری مخالف تصمیم هیئت رئیسه  در مورد لغو عضویت شخص  را طی مدت یک ماه اعمال کند.

۵- ساختار:

ساختار انجمن شامل مجمع عمومی، هیئت رئیسه ، کارگروهها و بازرس است. کارگروه‌های انجمن در بند ٧ تعریف شده‌اند. 

۵.١- مجمع عمومی

۵.١.١- جلسه مجمع عمومی هر سال یک‌بار توسط هیئت رئیسه برگزار می‌شود که از اهداف اصلی آن انتخابات اعضای هیئت رئیسه جدید و ارائه گزارش عملکرد انجمن در سال گذشته است. زمان این نشست در نیمه دوم ژانویه و یا نیمه اول ماه فوریه هر سال میلادی است.

۵.٢.١- سرپرست انجمن موظف است چهار هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی دعوتنامه و دستور جلسه را از طریق ایمیل به اعضا ارسال نماید. سرپرست انجمن رئيس جلسه و دبیر روابط عمومی، منشی جلسه خواهند بود. 

۵.٣.١- دستور جلسه مجمع عمومی شامل موارد زیر است:

 • اصلاحات اساسنامه
 • گزارش عملکرد انجمن در سال گذشته
 • انتخابات هیئت رئیسه جدید
 • بررسی درخواست تجدید نظر عضویت فردی که که توسط هیئت رئیسه لغو عضویت شده است.
 • بررسی حذف شدن یک عضو
 • موارد احتمالی دیگر

۴.۱.۵- در برگزاری جلسات مجمع عمومی حد نصابی از نظر تعداد اعضای حاضر وجود ندارد. هر عضو فقط یک رای دارد. حق رای قابل انتقال به غیر نیست.

۵.۱.۵- مصوبات در جلسه مجمع با اکثریت آرا (پنجاه درصد آرا به علاوه یک رای) تصویب می‌شود.

تبصره ١- مصوبات برای اصلاح اساسنامه به اکثریت ¾ آرای اعضای حاضر در جلسه نیاز دارد

۶.۱.۵- برای مجمع عمومی باید صورتجلسه نهایی تهیه و توسط هیات رئیسه امضا شود.

۱.۵.٧- هیئت رئیسه موظف است مصوبات جلسه مجمع عمومی را، در صورتی که مغایر با اساسنامه نباشد، اجرا نماید. هیات رئیسه موظف است اصلاحات در اساسنامه که بنا به دلایل قانونی توسط مقامات نظارتی، قضایی یا مالی درخواست شود را بصورت تمام و کمال اجرا کند (تغییراتی که بنا به دلایل قانونی و توسط مقامات نظارتی، قضایی یا مالی در اساسنامه اعمال شود به رای مجمع عمومی نیاز نخواهند داشت). این اصلاحات باید ظرف مدت یک‌ ماه به اطلاع کلیه اعضای انجمن برسد.

۱.۵.٨- جلسات مجمع عمومی باید منحصرا برای اعضای انجمن برگزار شود. 

۱.۵.٩- اشخاصی که طبق بند ۴ عضو انجمن می باشند، در مجمع عمومی سالیانه حق رای خواهند داشت. 

۱.۵.١٠- مجمع عمومی فوق العاده

۱۱.۱.۵- با درخواست هیئت رئیسه و یا درخواست ٢۵% از اعضای انجمن مجمع عمومی فوق‌العاده با ذکر هدف و دلیل تشکیل خواهد شد.

۱۲.۱.۵- سرپرست موظف است تا سه هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده دعوتنامه و دستور جلسه را برای اعضا ارسال نماید. 

۱۳.۱.۵- دیگر قوانین مربوط به مجمع عمومی فوق‌العاده ذیل بندهای ۴.۱.۵ تا ٩.۱.۵ لازم الاجرا است.

۵.٢. هیئت رئیسه

۵.١.٢- این هیئت شامل اعضای زير است :

 • سرپرست
 • دبیر کارگروه مالی
 • دبیر کارگروه تشکیلات
 • دبیر کارگروه اجرایی
 • دبیر روابط عمومی
 • بازرس انجمن

۵.٢.٢- برای نامزدی سرپرستی انجمن، نامزدها باید حداقل در دو سال پیش از انتخابات از اعضای فعال حداقل یکی از کارگروه‌ها باشند.

۵.٣.٢- برای نامزدی دبیری کارگروه‌ها، نامزدها باید حداقل یک سال پیش از انتخابات در کارگروه مربوطه عضو فعال باشند.

تبصره ١- در صورتی که نامزدی با خصوصیات فوق در دسترس نباشد، تنها با تایید هیئت رئیسه، نامزدی که فاقد شرایط ذکر شده باشد می‌تواند کاندیدای انتخابات شود.

۶- کارگروه‌های اجرایی انجمن، سرپرست و بازرس

۱.۶- کارگروه‌های اجرایی انجمن عبارتند از:

 • کارگروه مالی
 • کارگروه تشکیلات
 • کارگروه اجرایی 
 • کارگروه روابط عمومی

تبصره ١- تشکیل کارگروه‌(های) جدید (به استثنا زیرشاخه‌های جدید برای کارگروه‌های موجود) برای انجمن تنها با مصوبه مجمع عمومی امکان‌پذیرخواهد بود. 

۲.۶- مصوبات کارگروه‌ههای انجمن باید توسط دبیر و یا نایب دبیر آن کارگروه در قالب صورتجلسه نوشته و امضا شود.

۳.۶- هر شخص می‌تواند در کارگروه‌های مختلف بند ۶.١ عضو شود. افراد از طریق همکاری اجرایی در کارگروه‌ها یا همیاری مالی موردی یا منظم انجمن را حمایت می‌کنند.

۴.۶- هر عضومی‌تواند به عنوان نامزد با داشتن شرایط طبق بند ۵.٢.٢  و ۵.٣.٢ و یا به عنوان رای دهنده طبق بند ۱.۵.٩ در انتخابات شرکت نماید.

۵.۶- وظایف کارگروه‌ها، سرپرست و بازرس

۱.۵.۶-سرپرست: وظیفه سرپرست برقراری بستری مناسب برای همکاری مطلوب و بهینه بین کارگروه‌ها است و مدیریت فعالیت‌های انجمن براساس اهداف بند ٢ اساسنامه است.

۲.۵.۶- مالی: این کارگروه مسئول جمع آوری همیاری‌های مالی و مدیریت منابع مالی  انجمن است و آن را به پروژه‌هایی که کارگروه اجرایی تصمیم بگیرد اختصاص می‌دهد. 

۳.۵.۶- تشکیلات : این کارگروه موظف به تبلیغات، یافتن اعضای جدید و سازماندهی آنها است.

۴.۵.۶-اجرایی  : طراحی و تدوین پروژه‌هایی مطابق با اهداف انجمن (بند ٢)، اجرا و نظارت بر  آن پروژه‌ها و ایجاد ارتباط با سایر نهادهای مردم نهاد،  از وظایف کارگروه اجرایی  است.

۵.۵.۶-روابط عمومی:

وظیفه این کارگروه عبارت است از: ساماندهی ارتباط انجمن با اعضا، ارتباط با سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه فعالیت انجمن،پاسخگویی به مخاطبان انجمن در شبکه‌های اجتماعی، مدیریت ایمیل رسمی (عمومی) و شبکه های اجتماعی انجمن، تولید محتوای مورد نیاز برای شبکه‌های اجتماعی و کمپین‌های انجمن و نظارت بر همکاری انجمن و سایر سازمان‌های مردم‌نهاد با همکاری سرپرست و دبیر کارگروه تشکیلات.

۶.۵.۶-بازرسی: وظیفه‌ بازرس پیگیری هرگونه ابهام در عمل‌کرد انجمن و درخواست پاسخ دقیق از اعضای هیئت رئیسه است

تبصره ١- بازرس مستقل از اعضای هیئت رئیسه عمل می‌کند.

تبصره ٢- اعضا می‌توانند هرگونه سوال مربوط به هر کار گروهی از انجمن را از بازرس بپرسند

۶.۶- مالی: دبیر مالی حداقل یک بار در هر فصل (سه ماه) و قبل از هر مجمع  عمومی، حساب‌های بانکی و مالی مدیریت خزانه داری انجمن را بررسی می کند و این موضوع را به همه اعضا گزارش می دهد. این گزارش باید شامل موارد زیر باشد:

 ۱- اعلام فعالیت های مالی: در این گزارش باید تصویر صحیح و دقیق از وضعیت فعالیت های مالی انجمن ارائه شود. این گزارش یک اظهارنامه حسابداری است که شامل تمام ردیف‌های درآمد و هزینه‌های انجام شده برای دوره گزارش می‌باشد. این گزارش، تجزیه و تحلیل درآمد و بودجه دریافتی و هزینه های تراکنش‌های مالی انجمن را، در اختیار اعضا قرار می دهد و تطابق تراکنش‌های مالی انجمن را برای آن دوره نشان می دهد.

۲- ترازنامه‌ای که دارایی ها و بدهی‌ها را نشان می‌دهد.

۳- رسیدهای بانکی، گزارش حسابرس و یا گزارش مستقل بازرس 

۴- گزارش حسابرسی انجمن، مهم‌ترین گزارش انجمن است و به طبع آن مولفه‌ای مهم برای جلب اعتماد اعضا نسبت به انجمن به شمار می‌آید.

٧- شعبه های جدید انجمن 

هر شعبه دیگری که علاوه بر شاخه انجمن در دانمارک به ثبت برسد (جهت تسهیل عضوگیری، استفاده از امکانات مختص انجمن‌های خیریه، عقد قرارداد همکاری با سازمان‌های محلی و دلایلی از این دست)، تابع این اساسنامه خواهد بود. و از قوانین زیر پیروی خواهد کرد: 

٧. ۱-هیات رییسه انجمن مجاز است در کشور(های) جدیدی که انجمن در آنها به ثبت میرسد، گروهی از نمایندگان را برای پیگیری امور حقوقی انجمن در کشور(های) جدید تعیین نماید. 

٧.۲- سرپرست انجمن جدیدالتاسیس در کشور جدید موظف است جلسات منظمی را با سرپرست انجمن همراهان بدون مرز تنظیم کرده و گزارش منظمی از فعالیتها، مشکلات و نیازهای جدید انجمن در اختیار سرپرست انجمن قرار دهد. 

٧.۳-انجمن جدیدالتاسیس به اساسنامه همراهان بدون مرز پایبند است. پایبندی به اساسنامه توسط هیئت رئیسه و بازرس  انجمن مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت هرگونه تخلف، اخطار و در صورت تکرار با جدا شدن شاخه جدید همراه خواهد بود. 

٨- انحلال انجمن

٨.١- انحلال انجمن فقط در جلسه مجمع عمومی که به همین منظور تشکیل شده است، قابل انجام است.

٨.٢- تصویب نهایی انحلال انجمن، نیاز به رای حداقل هشتاد درصد اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی را دارد. در صورتی که رای اکثریت بر انحلال انجمن باشد، هیات رئیسه  به منزله کمیته انحلال انجمن تلقی می‌شود.

٨.٣- کمیته انحلال موظف است در انحلال انجمن یا تصرف مالیاتی انجمن دارایی‌های انجمن را پس از کسر بدهی‌های موجود، بطور انحصاری و مستقیما، در دانمارک در اختیارUNICEF Danmark و در شعبه های دیگر انجمن در اختیار موسسات خیریه یا بشردوستانه مشابه که فعالیت آنها در چارچوب اهداف انجمن (بند ٢) فعالیت می‌کنند، قرار خواهد داد. 

 

پیمایش به بالا