طرح یاری تامین سرپناه برای خانواده ۴ نفری

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح یاری تامین سرپناه برای خانواده ۴ نفری

اطلاعات طرح در نگاه کلی

خانواده نیازمند

حوزه فعالیت

12 میلیون تومان

بودجه مورد نیاز

موردی

نوع حمایت

انجام شده

وضعیت فعلی

تهران

استان‌های محل اجرا

ندارد

انجمن خیریه همکار

4 نفر

تعداد افراد مورد حمایت

1 ماه

مدت زمان اجرا

آبان ۱۴۰۰

تاریخ شروع

آذر ۱۴۰۱

تاریخ اتمام

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

هدف این طرح تامین هزینه سرپناه برای یک خانواده ۴ نفری است. پدر این خانواده در یک شرکت بعنوان نیروی خدماتی مشغول به کار بوده که با توجه به شرایط کرونا  دورکار شدن کسب و کار مربوطه و تعدیل نیروها، شغل خود را از دست داده است. ایشان بصورت پاره وقت در پروژه های خدماتی مشغول بکار شده است و قول همکاری تمام وقت نیز به ایشان داده اند. مادرخانواده، خانه دار بوده و دو فرزند پسر محصل و مستعد در مقاطع راهنمایی و دبیرستان دارند در حال حاضر موعد اجاره خانه ای که در آن سکونت دارند به پایان رسیده است و قصد دارند جهت اینکه بتوانند هزینه های زندگی را تامین کنند، یک محل جدید را رهن کامل کرده تا هزینه اجاره ماهیانه نداشته باشند و آن را صرف هزینه های تحصیل و جاری زندگی کنند.
بخش بسیاری از پول رهن توسط خود خانواده تامین شده است و مبلغ 12 میلیون تومان کسر دارند که بتوانند قرارداد را نهایی کنند. هدف این طرح واگذاری یک وام بدون بهره به این خانواده است. با توجه به این که قرار است وضعیت شغلی‌ پدر خانواده به کار دائم تبدیل شود، یک تنفس 4 ماهه جهت بازپرداخت اقساط آن به ایشان داده خواهد شد و از فروردین ماه متعهد می شوند که ماهیانه 500 هزارتومان به حساب انجمن واریز نمایند.

شرح تفصیلی

پدر یک خانواده 4 نفره که در محدوده سنی 50 سال قراردارد، در یک شرکت بعنوان نیروی خدماتی مشغول به کار بوده که با توجه به شرایط کرونا و دورکار شدن کسب و کار مربوطه و تعدیل نیروها، شغل خود را از دست داده است. مادرخانواده، خانه دار بوده و دو فرزند پسر محصل و مستعد در مقاطع راهنمایی و دبیرستان دارند. پدر خانواده اکنون بصورت پاره وقت در پروژه های خدماتی مشغول بکار شده است و قول همکاری تمام وقت نیز به ایشان داده اند. در حال حاضر موعد اجاره خانه ای که در آن سکونت دارند به پایان رسیده است و قصد دارند جهت اینکه بتوانند هزینه های زندگی را تامین کنند، یک محل جدید را رهن کامل کرده تا هزینه اجاره ماهیانه نداشته باشند و آن را صرف هزینه های تحصیل و جاری زندگی کنند. بخش بسیاری از پول رهن توسط خود خانواده تامین شده است و مبلغ 12 میلیون تومان کسر دارند که بتوانند قرارداد را نهایی کنند. در صورت تصویب طرح این مبلغ طبق صحبت با پدر خانواده بصورت یک وام بدون بهره از صندوق انجمن به ایشان پرداخت خواهد شد و با توجه به اینکه قرار است وضعیت شغلی ایشان به کار دائم تبدیل شود یک تنفس 4 ماهه جهت بازپرداخت اقساط آن به ایشان داده خواهد شد و از فروردین ماه متعهد می شوند که ماهیانه 500 هزارتومان به حساب انجمن واریز نمایند.

ضرورت اجرای طرح

با توجه به اینکه این خانواده دو فرزند پسر محصل دارد و مدارس در آستانه بازگشایی حضوری هستند، دغدغه سرپناه برای خانواده و کودکان میتواند بر وضعیت و روند تحصیلی آنان اثر بگذارد و همچنین عدم توانایی تامین هزینه ها ممکن است باعث شود از میزان کیفیت آموزشی کاسته شود. با تامین این مبلغ مشکل سرپناه یک خانواده حل خواهد شد و مشکلی در تامین هزینه های تحصیلی وجود نخواهد داشت.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت

این بخش باید تکمیل گردد.

نکات مهم طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نوع و میزان کمک

مبلغ 12 میلیون تومان به عنوان وام بدون بهره که از طریق دبیر کارگروه ایران انجمن به این فرد پرداخت و رسید تحویل گرفته خواهد شد و از فروردین 1401 ماهیانه 500 هزار تومان به حساب انجمن بازپرداخت خواهند نمود.

ردیف
شرحتعدادقیمت واحد (تومان)قیمت کل (تومان)
1تامین هزینه پول رهن خانه1۱۲۰۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰۰

جمع کل۱۲۰۰۰۰۰۰

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

اشتراک‌گذاری این مطلب

طرح یاری حمایت ماهانه از انجمن مهرغریب بروجرد

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح یاری حمایت ماهانه از انجمن مهرغریب بروجرد

اطلاعات طرح در نگاه کلی

آموزش کودکان

حوزه فعالیت

60 میلیون تومان

بودجه مورد نیاز

ماهیانه

نوع حمایت

در حال انجام

وضعیت فعلی

لرستان

استان‌های محل اجرا

انجمن مهر غریب بروجرد

انجمن خیریه همکار

17 نفر

تعداد افراد مورد حمایت

12 ماه

مدت زمان اجرا

مهر ۱۴۰۰

تاریخ شروع

شهریور ۱۴۰۱

تاریخ اتمام

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

 انجمن مهر غریب بروجرد، یکی از انجمن های همکار همراهان بدون مرز در استان لرستان است که طی سالهای گذشته طرح های مختلفی را با همیاری یکدیگر به انجام رسانده ایم. این مرکز محل اسکان و آموزش کودکان پسر بی سرپرست است که زیر سن قانونی بوده و هرسال نیز با معرفی بهزیستی، نفرات جدیدی به تعداد ساکنان آن افزوده می شود.با توجه به شیوع ویروس کرونا و از بین رفتن بسیاری از کسب و کارها و همچنین افزایش هزینه های مصرفی، بسیاری از خیرین توان همیاری مالی با انجمن مهرغریب بروجرد را ندارند و این مرکز در تامین هزینه موارد مصرفی روزانه خود نیز به مشکل اساسی برخورده است. در این طرح یکساله انجمن همراهان بدون مرز بصورت ماهیانه با کمک مبلغ مشخص، تلاش می کند در تامین بخشی از این هزینه ها حامی مهرغریب باشد.

شرح تفصیلی
ضرورت اجرای طرح

با توجه به شیوع ویروس کرونا و از بین رفتن بسیاری از کسب و کارها و همچنین افزایش هزینه های مصرفی، بسیاری از خیرین توان همیاری مالی با انجمن مهرغریب بروجرد را ندارند و این مرکز در تامین هزینه موارد مصرفی روزانه خود نیز به مشکل اساسی برخورده است. در این طرح یکساله انجمن همراهان بدون مرز بصورت ماهیانه با کمک مبلغ مشخص، تلاش می کند در تامین بخشی از این هزینه ها حامی مهرغریب باشد. بدون شک این کمک و حمایت می تواند چراغ یک مرکز نگهداری از کودکان را تا بهبود نسبی شرایط روشن نگه دارد و مانع از تعطیلی آن شود.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت

این بخش باید تکمیل گردد.

نکات مهم طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نوع و میزان کمک

 ماهیانه مبلغ 5 میلیون تومان به مدت یکسال جهت تامین اقلام مصرفی و در برخی مواقع کمک به بخشی از دستمزد مربیان مرکز.

ردیفشرح

تعدادقیمت واحد (تومان)قیمت کل (تومان)
1تامین اقلام مصرفی و بخشی از دستمزد مربیان۱۲ ماه ۵۰۰۰۰۰۰ تومان ۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان
جمع کل۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

اشتراک‌گذاری این مطلب

طرح یاری کمک هزینه ماهیانه تحصیلی‌ دانش آموزان کم برخوردار

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح یاری کمک هزینه ماهیانه تحصیلی‌ دانش آموزان کم برخوردار

اطلاعات طرح در نگاه کلی

آموزش کودکان

حوزه فعالیت

60 میلیون تومان

بودجه مورد نیاز

ماهیانه

نوع حمایت

در حال انجام

وضعیت فعلی

تهران

استان‌های محل اجرا

ندارد

انجمن خیریه همکار

20 نفر

تعداد افراد مورد حمایت

10 ماه

مدت زمان اجرا

مهر ۱۴۰۰

تاریخ شروع

تیر ۱۴۰۱

تاریخ اتمام

اطلاعات کامل طرح

(موارد ذکر شده در این قسمت اطلاعات اولیه هستند و برای مطالعه شرح به‌روز شده‌ طرح و روند اجرای آن به قسمت گزارش نهایی طرح مراجعه نمایید.)
خلاصه طرح

مدرسه معرفت واقع در حسینیه‌ای در خیرآباد ورامین است که به دلیل عدم دسترسی کودکان به امکانات آموزش آنلاین، با سعی در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به شکل حضوری برگزار می‌گردد. هدف این طرح فراهم کردن هزینه‌هایی برای مدرسه از جمله اجاره حسینیه، حقوق معلمین و کادر دفتری، لوازم‌التحریر مورد نیاز، هزینه آب، برق و گاز. هزینه تحصیل هر کودک در سال تحصیلی پیش رو مبلغ سه میلیون تومان برای یک سال برآورد شده است. این طرح به منظور تامین کمک هزینه تحصیلی برای ۲۰ نفر از دانش آموزان که تعریف شده. لذا مبلغ طرح، ۶۰ میلیون تومان میباشد که میتوان به صورت ماهانه پرداخت شود. به دلیل حضوری بودن مدرسه، کلاس ها به صورت فشرده برگزار شده و مطالب یک سال تحصیلی در طول ۱۰ ماه به دانش آموزان آموزش داده خواهد شد.

شرح تفصیلی

مدرسه معرفت پذیرای کودکان از کلاس اول تا نهم می‌باشد. معلمان مدرسه عمدتاً از خود جامعه مهاجرین افغانستانی هستند و در عین حال دوستان ایرانی نیز در بخش‌های مختلف مانند فراهم آوردن امکانات مورد نیاز مدرسه، هماهنگی‌های مختلف برای اردوهای دانش‌آموزی و … کمک می‌نمایند. در مدرسه معرفت ثبت‌نام کودکان به شکل رایگان انجام می‌شود، اما فراهم آوردن امکان آموزش رایگان برای ۲۰۰ دانش‌آموز فعلی مدرسه، هزینه‌هایی برای مدرسه از جمله اجاره حسینیه، حقوق معلمین و کادر دفتری، لوازم‌التحریر مورد نیاز، هزینه آب، برق و گاز و … را به دنبال دارد که سعی می‌شود از طریق خیرین و حامیان مختلف فراهم گردد. هزینه تحصیل هر کودک در سال تحصیلی پیش رو مبلغ سه میلیون تومان برای یک سال برآورد شده است. این طرح به منظور تامین کمک هزینه تحصیلی برای ۲۰ نفر از دانش آموزان تعریف شده. مبلغ طرح، ۶۰ میلیون تومان میباشد که به صورت ماهانه پرداخت می شود. (هرماه مبلغ ۶ میلیون تومان). به دلیل حضوری بودن مدرسه، کلاس ها به صورت فشرده برگزار شده و مطالب یک سال تحصیلی در طول ۱۰ ماه به دانش آموزان آموزش داده خواهد شد. 

 

ضرورت اجرای طرح
  1. طبق پیمان‌نامه حقوق کودک تحصیل حق هر کودک ورای نژاد، رنگ، جنسیت، جایگاه قومی و اجتماعی، مذهب و ملیت است.
  2. طبق فرمان رهبر در سال 1394 مبنی بر اینکه” هیچ کودک مهاجری، حتی مهاجرینی که به صورت غیرقانونی و بی مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل باز بمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند” ، همچنان کارشکنی‌ها در روند ثبت‌نام آنان وجود دارد و علی‌رغم فرمان صریح رهبری سالانه بسیاری از آنان از تحصیل محروم می‌مانند.
  3. با افزایش سن و رسیدن به 10 تا 12 سالگی، این دانش‌آموزان برای تأمین معاش خانواده، اغلب ناگزیر به ترک تحصیل و اشتغال می‌شوند و به کارهایی مانند شاگرد مکانیکی، خیاطی، میوه‌چینی، خشت‌زنی( کار در کوره‌های آجرپزی)، کفاشی، جمع کردن ضایعات و تفکیک زباله و امثال آن روی می‌آورند و فرصت تحصیل را از دست می‌دهند.
  4. ایجاد زمینه تحصیل، حس همدلی و پذیرش در جامعه ایران را به آنان القا می‌نماید و باعث می‌شود تا حس تردشدگی نداشته باشند و به شهروندانی کارآمد و مسئولیت‌پذیر برای جامعه تبدیل شوند.
  5. این دانش‌آموزان علاوه بر علاقه زیاد به تحصیل و سخت‌کوش بودن، استعدادهای منحصر به فرد خود را نیز دارند که با ادامه تحصیل فرصت پرورش این استعدادها و در نتیجه آینده بهتر و امکان اشتغال در کار مناسب‌تری را خواهند داشت.
  6. دانش‌آموزان این مدرسه از قومیت‌های مختلف افغانستان و پاکستان هستند و علاوه بر تحصیل، فرصت تمرین همدیگر پذیری و زندگی مسالمت‌آمیز را نیز خواهند داشت.
نحوه کمک‌رسانی و نظارت

این بخش باید تکمیل گردد.

نکات مهم طرح

این بخش باید تکمیل گردد.

نوع و میزان کمک

ردیفشرحتعدادقیمت واحد (تومان)قیمت کل (تومان)
۱هزینه تحصیلی ۲۰ دانش آموز۳ میلیون تومان
۶۰ میلیون تومان
جمع کل۶۰ میلیون تومان

گالری عکس/ویدئو طرح

پیشرفت اجرای طرح

بودجه مورد نیاز این طرح از محل درآمدهای ماهیانه انجمن (همیاری‌های مالی موردی و یا منظم خیرین) تامین شده است.

بعد از اتمام طرح منتشر خواهد شد.

اشتراک‌گذاری این مطلب

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن