گزارش عملکرد سالیانه

در گزارش جامع سالیانه اطلاعات دقیق در مورد طرح‌های اجرا شده، اهداف و جهت‌گیری انجمن در آن سال، درآمد‌ها و هزینه‌ها و همچنین ساختار کادر اجرایی انجمن برای خیرین ارسال می‌شود. هدف از ارسال این اطلاعات، گزارش‌دهی شفاف به خیرین است که با یاری‌رسانی خود عامل اصلی تحقق پروژه‌های انجمن هستند. همچنین، خیرین با اطلاع از اهداف انجمن و کادر اجرایی این امکان را خواهند داشت تا سوالات و پیشنهادات خود را در مورد طرح‌های آتی انجمن با مسئولین کادر اجرایی در میان بگذارند. گزارش شفاف ‌از کلیات و جزئیات طرح‌ها در طول سالیان، نقش بزرگی در اعتماد بیشتر خیرین به انجمن داشته است.

سال 2022

گزارش عملکرد انجمن

مطالعه گزارش

سال 2021

گزارش عملکرد انجمن

مطالعه گزارش

سال ۲۰۲۰

گزارش عملکرد انجمن

مطالعه گزارش

سال ۲۰۱۹

گزارش عملکرد انجمن

مطالعه گزارش

سال ۲۰۱۸

گزارش عملکرد انجمن

مطالعه گزارش

پیمایش به بالا