طرح خرید البسه نو برای کودکان کم‌برخوردار

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥ اطلاعات طرح در نگاه کلی آموزش کودکان دسته‌بندی 5.625 میلیون تومان بودجه موردی نوع حمایت تمام شده وضعیت فعلی زنجان استان محل اجرا جامعه معلولین استان زنجان انجمن خیریه همکار 15 افراد مورد حمایت 1 ماه مدت زمان اجرا فروردین ۱۳۹۹ تاریخ شروع اردیبهشت ۱۳۹۹ تاریخ اتمام اطلاعات طرح …

طرح خرید البسه نو برای کودکان کم‌برخوردار ادامه »

طرح حمایت مالی از خانواده‌های دارای فرزند ناتوان جسمی

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥ اطلاعات طرح در نگاه کلی آموزش کودکان حوزه فعالیت 6.6 میلیون تومان بودجه مصوب موردی نوع حمایت تمام شده وضعیت فعلی البرز استان محل اجرا ندارد انجمن خیریه همکار 12 نفر افراد مورد حمایت ۱ ماه مدت زمان اجرا بهمن ۱۳۹8 تاریخ شروع بهمن ۱۳۹8 تاریخ اتمام اطلاعات کامل …

طرح حمایت مالی از خانواده‌های دارای فرزند ناتوان جسمی ادامه »

طرح خرید البسه نو برای کودکان کم‌برخوردار

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥ اطلاعات طرح در نگاه کلی آموزش کودکان حوزه فعالیت ۱۱.۴ میلیون تومان بودجه مصوب موردی نوع حمایت تمام شده وضعیت فعلی گلستان استان محل اجرا موسسه خیریه احسان گلستان انجمن خیریه همکار ۴۰ نفر افراد مورد حمایت ۱ ماه مدت زمان اجرا بهمن ۱۳۹۹ تاریخ شروع بهمن ۱۳۹۹ تاریخ …

طرح خرید البسه نو برای کودکان کم‌برخوردار ادامه »

به بالای صفحه بردن