♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

طرح‌های اجرائی کمپین مهرانه ۱۴۰۰ همراهان بدون مرز

در کمپین مهرانه سال ۱۴۰۰، در مجموع 9 طرح در حوزه فعالیت حمایت از آموزش کودکان کم‏ برخوردار در استان‌های خراسان جنوبی، کرمانشاه، زنجان، لرستان و فارس با بودجه تقریبی ۵ میلیارد ریال اجرا می‌گردد. با لطف خداوند، همیاری خیرین گرامی از سراسر جهان و همکاری با آموزش و پرورش خوسف، مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی کد11902، انجمن‌های خیریه مهرگان، و بخش مددکاری زندان بروجرد تعداد ۱۹۴۴ نفر تحت پوشش قرار گرفتند. این کمپین در ماه‌های مهر ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ اجرا می‌شود.

اطلاعات کمپین در نگاه کلی

آموزش کودکان

حوزه فعالیت

۴۹۷ میلیون تومان

بودجه مورد نیاز

موردی و ماهیانه

نوع حمایت

تمام شده

وضعیت فعلی

خراسان جنوبي، كرمانشاه، زنجان، لرستان و فارس

استان‌های محل اجرا

۱۹۴۴ نفر

تعداد افراد مورد حمایت

9 ماه

مدت زمان اجرا

مهر ۱۴۰۰

تاریخ شروع

خرداد ۱۴۰۱

تاریخ اتمام

فاز‌های اجرایی طرح‌ها در طول یک‌سال تحصیلی

تامین هزینه خرید کتب درسی و لوازم التحریر

شرح تفصیلی
مساله فقر خانواده های کم برخوردار عامل اصلی بازماندن از تحصیل کودکان است و بدلیل عدم توانایی مالی خانواده در پوشش هزینه های تحصیلی اعم از هزینه تهیه کتب درسی، لوازم التحریر مورد نیاز در طول سال تحصیلی، پوشاک مناسب و … به ناچار از رفتن به مدرسه بازمانده و محروم از حق تحصیل شده و از سنین کودکی جهت کمک به تامین معاش خانواده مجبور به کارهایی گاه سنگین می شوند.

از آنجایی که رویکرد انجمن همراهان بدون مرز در حوزه آموزش کودکان است و نیز بر این باور است که تحصیل حق طبیعی همه کودکان است، بعنوان طرح مهرانه 1400 تلاش می کند با همراهی خیرین خود در سراسر جهان کمک هزینه خرید  لوازم التحریر کودکان در مناطق نیازمند حمایت را تامین نماید.

آمار دانش آموزان بر اساس استان و به تفکیک جنسیت

مقطع تحصیلیتعداد نفرمقطع تحصیلیتعداد نفرمقطع تحصیلیتعداد نفرمقطع تحصیلیتعداد نفر

استان کرمانشاه / شهر کرمانشاه

دوره اول دبستان65 دختردوره دوم دبستان73 دختردوره اول متوسطهدوره دوم متوسطه
65 پسر72 پسر

مجموع استان کرمانشاه : 275 دانش آموز دختر و پسر

استان زنجان / شهر زنجان

دوره اول دبستاندختردوره دوم دبستاندوره اول متوسطهدوره دوم متوسطه
پسر

مجموع استان زنجان: 30 دانش آموز دختر و پسر

استان لرستان / شهر بروجرد

دوره اول دبستان75 دختردوره دوم دبستان48دختردوره اول متوسطه45 دختردوره دوم متوسطه32 دختر
63 پسر35 پسر48 پسر37 پسر

مجموع استان لرستان: 383 دانش آموز دختر و پسر

استان فارس / شهر شیراز

دوره اول دبستاندوره دوم دبستان10 دختردوره اول متوسطهدوره دوم متوسطه2 دختر
8 پسر2 پسر

مجموع استان فارس: 22 دانش آموز دختر و پسر

استان خراسان جنوبی / خوسف

دوره اول دبستان75 دختردوره دوم دبستان75 دختردوره اول متوسطه50 دختردوره دوم متوسطه
75 پسر75 پسر50 پسر

مجموع استان خراسان جنوبی: 400 دانش آموز دختر و پسر

ضرورت اجرای طرح

با توجه به دوران شیوع کرونا و از بین رفتن بسیاری از کسب و کارها و از بین رفتن منبع درآمد بسیاری از اقشار و فقیرتر شدن خانواده های کم بضاعت و آسیب پذیر، همچنین عدم توانایی تهیه لوازم تحصیل برای کودکان، متاسفانه بار دیگر عده بسیاری از دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی بدلیل فقر، امکان حضور در کلاس های درس را از دست خواهند داد.

 

در این طرح بر اساس نیازسنجی از مناطق نیازمند حمایت سعی داریم کمک هزینه خرید لوازم التحریر و در برخی مناطق کتب درسی مورد نیاز به تفکیک مقاطع تحصیلی مختلف را تامین و پس از تهیه اقلام و پیش از آغاز سال تحصیلی در اختیار دانش آموزان قرار دهیم.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت

در تمام مناطق اجرای طرح، انجمن های همکاری وجود دارد که با همراهی و مشارکت آنها کمک رسانی انجام گرفته و نظارت دقیق خواهد شد و در نهایت گزارش انجام و اتمام کار توسط رابطین و مجریان طرح در اختیار انجمن قرار خواهد گرفت. شیوه همکاری و هماهنگی بدین صورت است که رقم مورد نیاز هر استان که در جلسات جداگانه با انجمن های مناطق معین شده است به حساب رسمی انجمن همکار واریز خواهد شد تا بر اساس لیستی که از قبل در اختیار انجمن همراهان بدون مرز قرارگرفته خریدها را در منطقه انجام داده و توزیع نمایند. در این روش صرفه جویی در زمان و هزینه ها انجام خواهد شد و انجمن های همکار در مناطق خود و از طریق تامین کننده هایی که سالهاست با آنها همکاری میکنند اقدام به خرید اقلام مورد نیاز خواهند کرد.

نکات مهم طرح
  • جلوگیری از معضل بازماندگی از تحصیل

  • تحقق عدالت آموزشی

  • دسترسی برابر به امکانات اولیه آموزشی

نوع و میزان کمک
هزینه ها بر اساس معیارهای متفاوتی چون: میزان محرومیت، نیازها و اولویت ها، دسترسی به منابع و … و پس از جلسات متعدد با مجریان طرح در شهرهای محل اجرا، محاسبه گردیده و علت متغیر بودن آنها بر این اساس است.
ردیفشرحتعدادقیمت کل (تومان)
1استان کرمانشاه / کرمانشاه27551.000.000 تومان
 استان زنجان / زنجان3012.000.000 تومان
2استان لرستان/بروجرد38365.000.000 تومان
 استان فارس / شیراز2210.000.000 تومان
جمع کل138.000.000 تومان

تامین هزینه خرید پوشاک مناسب مورد نیاز

شرح تفصیلی

در برخی مناطق ایران، بدلیل شرایط متغیر جوی، در فصل پاییز و زمستان و گاه در اوایل فصل بهار، با آب و هوایی سرد مواجه هستیم. این شرایط جوی در مناطق محروم که کودکان و دانش آموزان کم برخوردار، هزینه تامین پوشاک مناسب را ندارند، مشکلات بسیاری را بوجود می آورد و گاه تا مدتها گریبانگیر انواع بیماری ها هستند.

          آمار دانش آموزان به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی
استان خراسان جنوبی / خوسف
دوره اول دبستان75 دختردوره دوم دبستان75 دختردوره اول متوسطه50 دختر
75 پسر75 پسر50 پسر
مجموع استان خراسان جنوبی: 400 دانش آموز دختر و پسر
ضرورت اجرای طرح
در این طرح که متمم طرح حمایت ماهیانه تحصیلی کودکان خراسان جنوبی، بخش خوسف است قصد داریم تا با تهیه پوشاک مناسب و با کیفیت که بتوان از آن به مدت طولانی تری استفاده کرد، مقداری از رنج و سختی ای که کودکان در سرمای گاه استخوان سوز این مناطق تحمل می کنند، بکاهیم و گرمای امید به زندگی آنها ببخشیم.

بر اساس نیازسنجی انجام شده، قصد داریم تا هزینه کفش و بالاپوش گرم برای 400 دانش آموز دختر و پسر خراسان جنوبی بخش خوسف را تامین نماییم.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت

طبق هماهنگی بعمل آمده با رابطین طرح در منطقه مقرر شده است با یک فروشگاه تامین کننده پوشاک مذاکره کرده، بر سر قیمت توافق انجام شود و پس از آن بن های خرید تهیه شده و برای هر دانش آموز تخصیص یابد، هزینه خرید ها مستقیما پس از صدور فاکتور توسط فروشگاه و نامه تایید آموزش و پرورش توسط انجمن همراهان به حساب فروشگاه واریز خواهد شد.

نکات مهم طرح
  • دسترسی برابر به امکانات اولیه معیشتی

  • رفع دغدغه‌های مالی برای ایجاد انگیزه ادامه تحصیل

  • ایجاد حس برابری با دیگر دانش‌آموزان

نوع و میزان کمک
طبق برآورد انجام شده جهت تامین و خرید کفش و بالاپوش گرم از منطقه، با توجه به افزایش قیمت ها، جهت تامین کفش و کاپشن با کیفیت و گرم برای هر دانش آموز مبلغ 400 هزار تومان نیاز است.
ردیفشرحتعدادقیمت واحدقیمت کل (تومان)
1خرید کفش و کاپشن۴۰۰ عدد400.000 تومان160.000.000 تومان
جمع کل160.000.000 تومان

حمایت ماهانه از هزینه‌های تحصیلی و معیشتی

شرح تفصیلی

مساله فقر خانواده‌های کم‌برخوردار عامل اصلی بازماندن از تحصیل کودکان است و به‌ دلیل عدم توانایی مالی خانواده در پوشش هزینه‌های تحصیلی اعم از هزینه تهیه کتب درسی، لوازم التحریر مورد نیاز در طول سال تحصیلی، پوشاک مناسب و … به ناچار از رفتن به مدرسه بازمانده، محروم از حق تحصیل شده و از سنین کودکی جهت کمک به تامین معاش خانواده مجبور به انجام کارهایی گاه سنگین می‌شوند.

از آنجایی که رویکرد انجمن همراهان بدون مرز در حوزه آموزش کودکان است و نیز بر این باور است که تحصیل حق طبیعی همه کودکان است، به عنوان طرح مهرانه 1400 تلاش می‌کند با همراهی خیرین خود در سراسر جهان  کمک هزینه خرید کتب و لوازم التحریر کودکان در مناطق نیازمند حمایت را تامین نماید.

سال گذشته برای تعدادی از دانش آموزان این منطقه تبلت خریداری و اهدا شد که سبب رشد چشمگیر در پیشرفت تحصیلی آنان شد. این روند حمایتی می تواند انگیزه بیشتری به دانش آموزان مستعد این منطقه ببخشد.

در استان خراسان جنوبی این طرح بصورت بورسیه تحصیلی 400 دانش آموز در یکسال تحصیلی (9 ماه) اجرا خواهد شد.
آمار دانش آموزان  به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی
استان خراسان جنوبی / خوسف

دوره اول دبستان

75 دختردوره دوم دبستان75 دختردوره اول متوسطه50 دختردوره دوم متوسطه
75 پسر50 پسر

مجموع استان خراسان جنوبی: 400 دانش آموز دختر و پسر

ضرورت اجرای طرح

با توجه به دوران شیوع کرونا، از بین رفتن بسیاری از کسب و کارها، از بین رفتن منبع درآمد بسیاری از اقشار و فقیرتر شدن خانواده‌های کم بضاعت و آسیب‌پذیر، همچنین عدم توانایی تهیه لوازم تحصیل برای کودکان، متاسفانه بار دیگر عده بسیاری از دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی به دلیل فقر، امکان حضور در کلاس‌های درس را از دست خواهند داد.

در این بخش، بر اساس نیازسنجی انجام شده، قصد داریم تا هزینه خرید و تهیه کتب درسی و همچنین کمک هزینه ماهانه به ازای هر دانش آموز 50.000 تومان (در 9 ماه 450.000 تومان) شامل (خرید لوازم التحریر مورد نیاز، تغذیه سالم، خدمات اولیه پزشکی، تامین دارو در صورت نیاز و …) در طول 9 ماه سال تحصیلی برای 400 دانش آموز دختر و پسر در مقاطع مختلف را تامین نماییم.

نحوه کمک‌رسانی و نظارت

در بخش کمک هزینه خرید کتب درسی، مبلغ مورد نظر به حساب رابطین طرح (از مدیران مدارس منطقه خوسف) واریز خواهد شد تا بر اساس تعداد دانش آموزان در هر مدرسه، مبلغ مورد نظر به حساب مدرسه مذکور واریز و ثبت نام کتاب های درسی دانش آموزان انجام گردد. در بخش کمک هزینه ماهیانه، با یکی از فروشگاه های زنجیره ای هماهنگی بعمل آمده تا ماهانه موارد و اقلام مورد نیاز دانش آموزان را که توسط رابطین ما به آنها اعلام می شود را تهیه نموده و فاکتور آن را به دبیرکارگروه ایران ارسال نماید تا هزینه از طریق انجمن و مستقیما به حساب فروشگاه واریز و تسویه شود. لازم به ذکر است تمامی هماهنگی ها با آموزش و پرورش منطقه خوسف انجام شده و مدیر آموزش و پرورش و معاونین بر اجرای طرح نظارت خواهند داشت.

نکات مهم طرح

با توجه به اینکه ممکن است در چندماه لوازم التحریر یا باقی اقلام مورد نیاز دانش آموز نباشد، بر اساس هماهنگی با معلمین و تهیه لیست کامل دانش آموزان مورد حمایت، میزان و مقدار هزینه کرد مشخص خواهد شد و مبلغ باقی مانده برای آن دانش آموز در صندوق انجمن پس انداز شده و در موارد ضروری مانند هزینه های بالای درمانی، تامین مایحتاج اولیه و … هزینه شود.

نوع و میزان کمک

 

میزان کمک هزینه تهیه کتب درسی استان خراسان جنوبی / خوسف

مقطع تحصیلی

تعداد

قیمت هر سری

جمع کل هزینه

دوره اول دبستان

150 سری

37.000 تومان

5.550.000 تومان

دوره دوم دبستان

150 سری

45.000 تومان

6.750.000 تومان

دوره اول متوسطه

100 سری

65.000 تومان

6.500.000 تومان

جمع کل تمام مقاطع

 

18.800.000 تومان

 

میزان کمک هزینه ماهیانه/هر نفر 50.000 تومان ماهیانه

تعداد

پرداخت ماهانه

مدت پرداخت

جمع کل

400

50.000 تومان

9 ماه

180.000.000 تومان

سوالات و پاسخ‌ها در مورد طرح‌ها

هزینه ای که در جدول بودجه به تفکیک هر استان مشخص شده به حساب مجری طرح واریز خواهد شد و طبق شرایط منطقه، میزان محرومیت و در نظر گرفتن مقطع تحصیلی، اقلام مورد نیاز دانش آموزان تامین خواهد شد.

این مبلغ با برآورد و صحبتی که با مدیران و معلمین منطقه که رابط این طرح هستند برآورد شده است. با توجه به اینکه منطقه مورد نظر جزو مناطق بسیار محروم هستند این میزان تعیین شده بطور کامل کفاف خرج ماهانه را خواهد داد و به همین دلیل امکان این وجود دارد تا  تعداد دانش آموز بیشتری مورد حمایت قرارگیرد.

خیر.هیچ پولی به حساب دانش آموزان واریز نخواهد شد. با یک فروشگاه زنجیره ای صحبت شده است تا در طول ماه لوازم مورد نیاز دانش آموزان توسط رابطین به فروشگاه سفارش داده شود، فاکتور بر اساس اعلام نیاز برای اجمن همراهان بدون مرز ارسال شود تا پرداخت مستقیما به حساب فروشگاه انجام و مجریان طرح اقلام را جهت توزیع تحویل بگیرند.

این اقلام شامل لوازم التحریر مورد نیاز دانش آموز در آن ماه، هزینه تغذیه سالم روزانه برای مدرسه، در صورت نیاز به مراجعه به مرکز درمانی یا تهیه دارو، در صورت نیاز شارژ بسته اینترنت خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که احتمال وجود دارد در طول ماه نیاز به اقلام لوازم التحریر یا بسته اینترنت و خدمات پزشکی وجود نداشته باشد و مبلغ ماهیانه جهت هزینه کردهای ضروری دانش آموز مربوطه در صندوق انجمن پس انداز شود. با توجه به اینکه دانش آموزان در مناطق مختلف هستند و لیست کامل آنها تهیه شده است، ماهیانه هزینه کرد دانش آموزان و میزان بودجه مصرفی هم مشخص خواهد بود و بر همین اساس در فایل های جداگانه میزان پس انداز دانش آموزان مشخص خواهد بود.

باید در نظر داشت که در سرتاسر ایران مناطق محروم و افراد کم برخوردار وجود دارد. دلایل فراوانی برای انتخاب منطقه اجرای طرح وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به این موارد اشاره کرد:

  • حضور انجمن های همکار که در بازه های گذشته مشارکت و همراهی موفقی با انجمن داشته‌اند.
  • تمرکزگرایی در مناطقی که انجمن در آنها فعالیتی انجام داده و شاهد پیشرفت و شکوفایی دانش آموزان بوده است و بهتر است این حمایت از دانش آموزان مداوم باشد تا بتوانند در یک مسیر مشخص روند پیشرفت خود را طی کنند.

پیشرفت اجرای کمپین

با لطف شما خیرین گرامی، بودجه مورد نیاز این کمپین به طور کامل برآورده شد. 244 همیار مالی از 16 کشور به همراه شرکت‌های گوگل و لینکدین (از طریق معادل‌سازی همیاری‌ مالی) این کمپین را مجموعا ۱۷۲۹۷ یورو همیاری مالی کردند.

IMG 20210930 215734 359

مطالعه گزارش

اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از طرح‌های اجرایی کمپین مهرانه ۱۴۰۰ همراهان بدون مرز

گالری تصاویر/ویدئو

پیمایش به بالا