♥ همراه بدون مرز باشیم ♥

کمپین‌های متفرقه همراهان بدون مرز

انجمن همراهان دون مرز، علاوه بر اجرای کمپین‌های عیدانه و مهرانه در هر سال، بسته به شرایط و نیاز‌های جامعه هدف خود، اقدام به برگزاری کمپین‌های مختلف برای پیش‌برد اهداف خود می‌کند. بررسی‌های مورد نیاز برای انتخاب طرح مناسب برای هر کمپین از بین پروژه‌های پیشنهادی از قبل از آغاز کمپین شروع می‌شود و جزئیات طرح‌ها و بودجه مورد نظر آنها مورد بررسی قرار می‌گیرند. بعد از تایید طرح یا طرح‌ها، کمیپن تبلیغاتی برای جمع‌آوری بودجه مورد نظر شروع شده که بسته به شرایط کمپین و جامعه هدف حدودا ۱ تا ۲ ماه به طول می انجامد. بعد از اتمام جمع آوری مبلغ مورد نظر، اجرای طرح‌ها شروع می‌شود. معمولا طرح‌های مورد نظر در این دو کمپین، زمان اجرای طولانی و مستمر ندارند و بصورت پروژه‌ای یک‌باره و به‌طور کامل انجام می‌شوند.
پیمایش به بالا