آرشیو طرح‌های به اتمام رسیده

طرح حمایت مالی از خانواده‌های دارای فرزند ناتوان جسمی

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥ اطلاعات طرح در نگاه کلی آموزش کودکان حوزه فعالیت 6.6 میلیون تومان بودجه مصوب...
اطلاعات بیشتر

طرح خرید البسه نو برای کودکان کم‌برخوردار

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥ اطلاعات طرح در نگاه کلی آموزش کودکان حوزه فعالیت ۱۱.۴ میلیون تومان بودجه مصوب...
اطلاعات بیشتر

طرح خرید البسه نو برای کودکان بد‌سرپرست

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥ اطلاعات طرح در نگاه کلی آموزش کودکان حوزه فعالیت 24 میلیون تومان بودجه مصوب...
اطلاعات بیشتر

طرح تهیه اقلام بهداشتی برای کودکان کار

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥ اطلاعات طرح در نگاه کلی آموزش کودکان حوزه فعالیت 22.5 میلیون تومان بودجه مصوب...
اطلاعات بیشتر

طرح تامین هزینه برای تجهیز مدارس

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥ اطلاعات طرح در نگاه کلی زیرساخت آموزشی حوزه فعالیت 5 میلیون تومان بودجه مصوب...
اطلاعات بیشتر

طرح تامین هزینه برای بهسازی مدرسه روستایی

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥ اطلاعات طرح در نگاه کلی بلایای طبیعی حوزه فعالیت 45 میلیون تومان بودجه مصوب...
اطلاعات بیشتر

طرح خرید البسه نو برای کودکان کم‌برخوردار

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥ اطلاعات طرح در نگاه کلی آموزش کودکان دسته‌بندی 5.625 میلیون تومان بودجه موردی نوع...
اطلاعات بیشتر

طرح تهیه سبد کالا و کمک هزینه خرید کفش برای کودکان کم‌برخوردار

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥ اطلاعات طرح در نگاه کلی آموزش کودکان حوزه فعالیت ۵ میلیون تومان بودجه مصوب...
اطلاعات بیشتر

طرح تهیه اسباب‌بازی برای کودکان کم‌برخوردار

اطلاعات بیشتر

طرح خرید لباس نو برای کودکان کم‌برخوردار

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥ اطلاعات طرح در نگاه کلی آموزش کودکان حوزه فعالیت 10 میلیون تومان بودجه مصوب...
اطلاعات بیشتر

طرح خرید کفش برای کودکان خانواده‌های کم‌برخوردار

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥ اطلاعات طرح در نگاه کلی آموزش کودکان حوزه فعالیت 14 میلیون تومان بودجه مصوب...
اطلاعات بیشتر

طرح تهیه مواد غذایی برای یک وعده غذای شب عید کودکان کم‌برخوردار

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥ اطلاعات طرح در نگاه کلی آموزش کودکان حوزه فعالیت 450 هزار تومان بودجه مصوب...
اطلاعات بیشتر

طرح تامین هزینه‌های حقوق معلمین، سرویس کودکان و خرید لباس فرم برای کودکان کم‌برخوردار

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥ اطلاعات طرح در نگاه کلی آموزش کودکان حوزه فعالیت 800 هزار تومان بودجه مصوب...
اطلاعات بیشتر

طرح حمایت از بازسازی منازل مسکونی سیل‌زدگان

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥ اطلاعات طرح در نگاه کلی بلایای طبیعی حوزه فعالیت 25 میلیون تومان بودجه مصوب...
اطلاعات بیشتر

طرح حمایت کمک هزینه تحصیل دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم تیزهوشان

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥ اطلاعات طرح در نگاه کلی آموزش کودکان حوزه فعالیت ۱.4 میلیون تومان بودجه مصوب...
اطلاعات بیشتر

کمک هزینه خرید کتاب

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥ اطلاعات طرح در نگاه کلی زیرساخت آموزشی حوزه فعالیت 10 میلیون تومان بودجه مصوب...
اطلاعات بیشتر

طرح تامین هزینه‌های حقوق معلمین، سرویس کودکان و خرید لباس فرم برای کودکان کم‌برخوردار

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥ اطلاعات طرح در نگاه کلی آموزش کودکان حوزه فعالیت ۱ میلیون تومان بودجه مصوب...
اطلاعات بیشتر

طرح تامین هزینه خرید لوازم و کیف و کفش برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥ اطلاعات طرح در نگاه کلی زیرساخت آموزشی دسته‌بندی 4.5 میلیون تومان بودجه موردی نوع...
اطلاعات بیشتر

طرح حمایت کمک هزینه تحصیل دانش‌آموز ناتوان جسمی

♥ همراه بدون مرز باشیم ♥ اطلاعات طرح در نگاه کلی آموزش کودکان حوزه فعالیت 200 هزار تومان بودجه مصوب...
اطلاعات بیشتر

طرح تامین هزینه مدرسه و خرید کفش برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار

اطلاعات بیشتر
به بالای صفحه بردن