ارزیابی عملکرد انجمن از نگاه همیاران مالی

یکی از اولویت‌های اصلی انجمن همراهان بدون مرز ارزیابی عملکرد خود در حوزه‌های مختلف فعالیت از دیدگاه همیاران مالی است. در حقیقت، جمع‌آوری و تحلیل بازخورد شما درباره خدمات و فعالیت‌های خیریه انجمن، موجب ایجاد بینشی عمیق و ارزشمند برای تصمیم‌گیری در مورد طرح‌های اجرایی آتی خواهد شد.

Customer Survey amico

فرم ارزیابی

(پر کردن این فرم به طور متوسط ۲ دقیقه زمان می‌برد)

پیمایش به بالا