تلاش و فعالیت مفید و ثمربخش

حمایت از خانواده‌های نیازمند

توسط کمک‌های مالی مستقیم و غیرمستقیم

ما معتقدیم شکوفایی جوامع در گرو رشد سواد و دانش است. از این رو، یکی از حوزه‌های اصلی فعالیت انجمن همراهان بدون مرز همیاری خانواده‌های نیازمند برای ارتقا آموزش و تحصیل ایشان است. بر مبنای اهداف و جهت‏‌گیری انجمن،

«اولویت اصلی این حوزه یاری‌رسانی به خانواده‌های دارای فرزند محصل است»

این هدف هر گونه کمک معنوی و مادی برای بهبود شرایط خانواده را در بر می‏گیرد که تاثیر مستقیم بر تحصیل فرزندان آنها دارد. فعالیت هایی همچون خدمات بهداشتی و درمانی و کمک هزینه های معیشتی در این دسته قرار می‏گیرند.

عملکرد انجمن در راستای این هدف در طول سال‌های اخیر

(تا پایان سال ۲۰۲۱)

15 طرح

در حال انجام یا تمام شده

750 میلیون ریال

بودجه مصوب طرح‌ها

335 فرد

حمایت شده در طرح‌ها

10 استان

میزبان اجرای طرح‌ها

طرح‌های اجرایی در این حوزه

ما ایمان داریم که باید فراتر از قومیت‌ها، ملیت‌ها و باورها، در کنار یک‌دیگر بایستیم و تلاش کنیم که دنیایی زیباتر و عادلانه‌‏تر برای کودکان نسل آینده بسازیم.

با ما در این راه همراه باشید

پیمایش به بالا