تلاش و فعالیت مفید و ثمربخش

حمایت از خانواده‌های نیازمند

توسط کمک‌های مالی مستقیم و غیرمستقیم

ما معتقدیم شکوفایی جوامع در گرو رشد سواد و دانش است. از این رو، یکی از حوزه‌های اصلی فعالیت انجمن همراهان بدون مرز همیاری خانواده‌های نیازمند برای ارتقا آموزش و تحصیل ایشان است. بر مبنای اهداف و جهت‏‌گیری انجمن،

«اولویت اصلی این حوزه یاری‌رسانی به خانواده‌های دارای فرزند محصل است»

این هدف هر گونه کمک معنوی و مادی برای بهبود شرایط خانواده را در بر می‏گیرد که تاثیر مستقیم بر تحصیل فرزندان آنها دارد. فعالیت هایی همچون خدمات بهداشتی و درمانی و کمک هزینه های معیشتی در این دسته قرار می‏گیرند.

عملکرد انجمن در راستای این هدف در طول سال‌های اخیر

(تا پایان سپتامبر ۲۰۲۱)

۱۲ طرح

در حال انجام یا تمام شده

۶۰۳ میلیون ریال

بودجه مصوب طرح‌ها

۳۵ فرد

حمایت شده در طرح‌ها

7 استان

میزبان اجرای طرح‌ها

طرح‌های اجرایی در این حوزه

ما ایمان داریم که باید فراتر از قومیت‌ها، ملیت‌ها و باورها، در کنار یک‌دیگر بایستیم و تلاش کنیم که دنیایی زیباتر و عادلانه‌‏تر برای کودکان نسل آینده بسازیم.

با ما در این راه همراه باشید

به بالای صفحه بردن